ไอเขียนเลตเตอร์ถึงเธอฟาร์มจิม

ทุ่งดอกไม้ ผืนนา ธรรมชาติที่สวยงามในรั้วของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม รวมถึงทีมงานหลังบ้านทุกชีวิต กำลังเตรียมตัวรอต้อนรับทุกคนอยู่

เจตนารมณ์

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทย ซึ่งอาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่สายตาชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื่อสร้างสำนึกในคุณค่าของประเพณี และวัฒนธรรมอีสานอันเก่าแก่และงดงาม

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2531 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ บนเชิงเขาพญาปราบ ตำบลตะขบ โดยเริ่มจากเป็นแหล่งผลิตไข่ไหม จำหน่ายให้สมาชิกเกษตรกร เพื่อรับซื้อรังสดในการผลิตเส้นไหม และเป็นพื้นที่ปลูกหม่อน อันเป็นอาหารหลักของหนอนไหม และเมื่อย่างเข้าปี พ.ศ. 2544 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปีละครั้งในเดือนธันวาคม ให้บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในธรรมชาติ ได้ชื่นชมบรรยากาศอันงดงาม และเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร พร้อมเรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหม ชมแปลงพืชผักและดอกไม้สีสวยสดนานาชนิด รวมถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งปลูกด้วยความเอาใจใส่ จากเหล่าเกษตรกรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ปี พ.ศ. 2550 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้ริเริ่มนำบ้านอีสาน อันเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานที่เป็นเอกลักษณ์ มารวบรวมไว้บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ อาทิ เรือนโคราช เฮือนภูไท และเฮือนเครื่องผูก ซึ่ง “หมู่บ้านอีสาน” แห่งนี้ ได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่หลงใหลในสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น อาหารการกิน และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในอดีต ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวอีสานอันเรียบง่ายและพอเพียง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2551 จิม ทอมป์สัน ยังได้สร้างและรวบรวม หมู่บ้านโคราช ศาสนาคาร กลุ่มเฮือนไท-ยวน โรงสีข้าวไม้โบราณ อายุเกือบ 100 ปี และอีกหลายส่วน เพิ่มเข้ามาในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการสะท้อนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอันหลากหลายของภาคอีสานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปี พ.ศ. 2552 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้ผลักดันโครงการ อาร์ต ออน ฟาร์ม ณ ฟาร์มจิม ทอมป์สัน ขึ้น อันเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างหอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน และจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ ในฐานะโครงการนำร่อง โดยได้เชื้อเชิญศิลปินมาทำผลงานศิลปะ ในบริบทที่เกี่ยวกับการเกษตรเชิงนิเวศน์ และงานสถาปัตยกรรมของภาคอีสาน และให้โอกาสพิเศษแก่ศิลปิน ในการทำงานที่คาบเกี่ยวระหว่างศิลปะ สภาพแวดล้อม การเลี้ยงไหม เกษตรกรรม และสถาปัตยกรรม ภายในบริบทของ ภาคอีสาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงศิลปะ ชีวิต และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ศิลปินได้รับการสนับสนุนให้ทำงานกับธรรมชาติ วัสดุในท้องถิ่น และวัสดุรีไซเคิล ผลงานจะได้รับการนำมาจัดแสดงตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ฟาร์ม ในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางเยี่ยมชม ฟาร์ม จิม ทอมป์สัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ปี พ.ศ. 2555 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้ปรับรูปแบบการจัดงานอีกครั้ง ด้วยการกำหนดให้มีแนวคิดในการจัดงาน เกิดขึ้นเป็นปีแรก โดยนำเอาเรื่องราวของดนตรีพื้นบ้านของอีสาน คือ หมอลำ มาเป็นแนวคิดในการจัดงาน ภายใต้ชื่องาน “สุดสะแนน แดนอีสาน” ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเทียว และทำให้ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม มีความแตกต่างจากฟาร์มทั่วไป จึงได้กำหนดให้มีแนวคิดในการจัดงานเปลี่ยนไปทุกปี โดยมีเรื่องราว 3 เรื่องราว ประกอบด้วย วัฒนธรรม เกษตรกรรมและผ้า หมุนเวียนสลับเปลี่ยนวนไป

ปีนี้ งานจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2563 มีแนวคิดในการจัดงาน ภายใต้ชื่องานว่า “ดอกไม้บาน อีสานม่วนซื่น” โดยความพิเศษในงานฟาร์มทัวร์ปีนี้ที่เพิ่มเข้ามา คือความสนุกสนาน สดใส เบิกบานของทุ่งดอกไม้ ที่จะให้ทุกคนเข้าถึง และสัมผัสได้มากกว่าเดิม เหมือนมารับพลังงานดี ๆ จากทุ่งดอกไม้สุดลูกหูลูกตา และความหมายเชิงบวกที่ทางฟาร์มเตรียมไว้ กับ 9 จุดเช็คอินสำหรับถ่ายรูป พักผ่อนหย่อนใจ สลายความเศร้า เพื่อเตรียมเริ่มปีใหม่อย่างเต็มพลัง โดยมีการนำคำว่า “ใจ” ที่ชาวอีสานให้ความสำคัญอย่างล้ำลึก มาตั้งชื่อเป็นจุดเช็คอิน 9 แห่ง เพื่อการถ่ายรูปในแนวใหม่ที่ห้ามพลาด ซึ่งล้วนแต่มีความหมายอันเป็นมงคล ช่วยเสริมสร้างพลังและกำลังใจ ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ได้มาเยือน