นิทรรศการลำโลก

นิทรรศการ “ลำโลก” หรือ “The World of Molam” เป็นนิทรรศการว่าด้วย หมอลำ ดนตรี และการแสดงพื้นบ้านที่มีรากฐานยึดโยงอยู่กับวัฒนธรรมอีสานหรือกลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และประเทศลาว โดยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในอีสานเรียกการแสดงเหล่านี้ว่า “ลำ” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาติพันธุ์ลาว อันแสดงให้เห็นถึงสนุกสนานในชีวิตและความภาคภูมิใจ

นิทรรศการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความหลงใหลในวัฒนธรรมอีสานของ จิม ทอมป์สัน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของชุดนิทรรศการเกี่ยวกับหมอลำและดนตรีอีสานที่ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการแข่งขันประกวดหมอลำของนักเรียนระดับมัธยมและบุลคลทั่วไป ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ใน พ.ศ.2555, จากนั้นได้จัดนิทรรศการหมอลำในชื่อ “แคนล่อง คะนองลำ” หรือ “Joyful Khaen, Joyful Dance” ณ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน หลังเก่าใน พ.ศ.2557 และ นำมาสู่รถนิทรรศการหมอลำเคลื่อนที่ โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2558 และได้เป็นส่วนหนึ่งของเทศการดนตรี “Wonderfruit” ซึ่งรถบัสแห่งความม่วนซื่นโฮแซวนี้ยังคงวิ่งทัวร์ในหลากหลายภูมิภาคของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน