นิทรรศการหม่อนไหม

การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่จิม ทอมป์สัน รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยอนุรักษ์ สืบสานและร่วมพัฒนา นิทรรศการนี้ คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผ้าไหมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของจิม ทอมป์สัน ตั้งแต่ต้นน้ำที่เริ่มด้วยการเพาะและปรับปรุงพันธุ์หนอนไหม การเลี้ยงหนอนไหมเพื่อผลิตเส้นใย การสาวไหม การเข็นฝ้าย การย้อมสี มาจนถึงปลายน้ำที่เป็นการถักทอเส้นไหมให้กลายเป็นผืนผ้าลวดลายสวยงาม