ตารางวงดนตรีหมอลำ

ตารางวงดนตรีหมอลำ

No. Date Time Band Music Genre Brand Photo
1 9 Dec 2023 20.00 – 21.30 E-San Fusion Morlam Jazz and Post-Rock https://drive.google.com/file/d/1050X72GhYYD XdBFrfErUsgoW6iq_4UY3/view?usp=drive_link
2 10 – 12 Dec 2023 13.00 – 17.00 SUNDER (หมาเก้าหาง) https://drive.google.com/drive/folders/ 1ccrgjajgyr7z_woNv3R6PKr33qPTtOQj
3 16 Dec 2023 20.00 – 21.30 Rasmee Isan soul Morlam and Soul https://drive.google.com/file/d/1oz_VnY8J2410 8bGBH8PSWHxtgqwnTRto/view?usp=drive_link
4 17 Dec 2023 13.00 – 17.00 SUNDER (หมาเก้าหาง) https://drive.google.com/drive/folders/ 1ccrgjajgyr7z_woNv3R6PKr33qPTtOQj
5 23 Dec 2023 20.00 – 21.30 Tontakul x Nisatiwa Multiple Isan Instrument and Ethnic Electronic Music https://drive.google.com/file/d/19pYBnmn5cln9 TyGTI-zT3eKzAN6RM5gE/view?usp=drive_link
6 24 Dec 2023 13.00 – 17.00 SUNDER (หมาเก้าหาง) https://drive.google.com/drive/folders/ 1ccrgjajgyr7z_woNv3R6PKr33qPTtOQj
7 29 Dec-1 Jan 13.00 – 17.00 SUNDER (หมาเก้าหาง) เล่นศุกร์ที่ 29 ธค- จันทร์ที่ 1 มกรา
8 30 Dec 2023 20.00 – 21.30 All-Thidsa Molam Band x Aof Surapol Molam Plearn Night (หมอลำเพลินไนท์) https://drive.google.com/file/d/11nxh0G1LZqIL BT4wvrDAWdrYCZgn53bK/view?usp=drive_link

วันหยุด : วงดนตรีอเมริกัน-อีสาน

No. Date Time Band Music Genre Brand Photo
1 11-15 , 18-22 , 25-29 Dec 2023 and 1-2 january 2024 (17 Day) All Day วง Hang Over Folk Song https://drive.google.com/file/d/1cJKd-iUqb1l0 ADu4seH0Sac2GVN5thq3/view?usp=drive_link
2 9,16 Dec 2023 All Day The Hopper Full Band https://drive.google.com/file/d/1FWz5Uj79BvM F525isMzb8X-K_JnDVIgq/view?usp=drive_link
3 23,30 Dec 2023 All Day วง อ๊อด บ้านช้าง Full Band https://drive.google.com/file/d/1WjC9gfvxa6to 50OCVTf5BCJJHjIS-oCE/view?usp=drive_link