ทุ่งดอกไม้

แวะเก็บภาพความประทับใจและทอดสายตาชมความสวยงามของทุ่งดอกคอสมอสสีหวาน ตัดกับสีเขียวจากเหล่าทิวสนและภูเขาที่วางตัวอยู่เบื้องหลัง และสีฟ้าของท้องฟ้าหน้าหนาว