JTF_Footer

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2072 อำเภอปักธงชัย ประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม © 2019.
ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

สำนักงานกรุงเทพ
โทร: 065-7317554 (11.00-19.00)

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม (ปักธงชัย)
โทร: 044-373-116 และ 081-928-5442

อีเมล์: farmtour@jimthompson.com