หมุดหมายของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม คือการเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมความหลากหลายของวิถีชีวิตแบบอีสานมาไว้ในพื้นที่เดียวกัน คล้ายกับการเก็บบันทึกและสืบสานมรดกที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่คนอีสานรุ่นก่อนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา ต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่คนอีสานรุ่นหลัง รวมถึงผู้คนจากทั่วสารทิศที่หลงใหลในอัตลักษณ์ของชาวอีสาน

โดยเราขมวดออกเป็น 4 กลุ่มเรื่องราว อันได้แก่ ‘วัฒนธรรมอีสาน’ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและจิตวิญญาณของคนอีสานที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ ‘ศิลปะ’ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ให้ความสำคัญกับความสุนทรีย์ ‘งานฝีมือ’ ทักษะและความปราณีตในการสร้างสรรค์ผลงานผ้าทอที่เหล่าช่างฝีมือเคี่ยวกร่ำกันมารุ่นต่อรุ่น และกลุ่มสุดท้ายอย่าง ‘เกษตรกรรม’ ที่บอกเล่าถึงวิถีแห่งการกินและอยู่ร่วมกับธรรมชาติของชาวอีสานนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม 2566 ‘ไอเขียนเลตเตอร์ถึงเธอฟาร์มจิม’

สำหรับธีมงานปีนี้ ร้อยเรียงมาจากเนื้อเพลงอันสละสลวยและคุ้นหูคนไทยของครูอาจินต์ ปัญจพรรค์ ที่ซ่อนองค์ประกอบสำคัญที่ว่าด้วยวิถีชีวิตพื้นถิ่นอีสาน เรื่องเล่าของความคิดถึงและความผูกพันระหว่างอีสานและอเมริกันที่เคยประจักษ์ขึ้นในช่วงสงครามเย็นได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับความเชื่อและความตั้งใจของฟาร์มที่ต้องการให้ผู้มาเยือนได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความรู้สึกที่สวยงาม รวมถึงการได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอีสานไปด้วยกัน

นับถอยหลัง…..

00
วัน
00
ชั่วโมง
00
นาที
00
วินาที
_DSC6690_DSC6690
IMG_2965IMG_2965
IMG_3036IMG_3036
PRH03079PRH03079
PRH03082PRH03082
PRH03097PRH03097
PRH03107PRH03107
PRH03125PRH03125