ประสบการณ์ ความรู้และความเอาใจใส่ของเกษตรกร
บวกกับ เทคโนโลยีด้านการเกษตรของจิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้รังสรรค์ ให้ผักผลไม้มากมายหลากหลายชนิดงอกงามบนผืนดินกว่า 600 ไร่แห่งนี้ ทางจิม ทอมป์สันจึงคัดสรรผลผลิตคุณภาพดี ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนได้เลือกซื้อเป็นของฝากจากฟาร์มซึ่ง มากด้วยคุณค่าและประโยชน์จากธรรมชาติ

ทั้งเห็ดนางรม และเห็ดโคนญี่ปุ่นล้วนเป็นเห็ดที่มีถิ่นกำเนิด อยู่ในต่างประเทศ จนเมื่อมีการวิจัยในประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปี ที่ผ่านมาจึงพบว่าเห็ดดังกล่าวสามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ดี จิม ทอมป์สัน ฟาร์มจึงเพาะเลี้ยงเห็ดสายพันธุ์ดังกล่าว ควบคู่กับเห็ดหอมสด เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เลือกสรรเห็ด รสชาติหอมหวานหลากหลายชนิดที่อาจยังไม่แพร่หลายนัก

เห็ดนางรม เห็ดหอมสด และเห็ดโคนญี่ปุ่น

จิม ทอมป์สัน ฟาร์มปลูก Winter Squash มากมาย หลากหลายชนิดให้ผู้มาเยือนได้เลือกซื้อไปประกอบอาหาร โดยแต่ละพันธุ์นั้นล้วนหาได้ยากตามท้องตลาด อาทิ Butter Nut, Blue Ballet, Cream of the Crop และ Dilicata เป็นต้น

พืชผักประเภทแตงและน้ำเต้า (Winter Squash)

นอกจากฟักทองยักษ์ที่จิม ทอมป์สัน ฟาร์มได้จัดแสดงไว้แล้ว ผู้เข้าชมยังสามารถเลือกซื้อฟักทองขนาดใหญ่หนักหลายสิบ กิโลกรัมหลากหลายสายพันธุ์ได้จากจุดจำหน่าย หรือเก็บเอง จากแปลงปลูกเป็นของที่ระลึกกลับบ้านอันน่าจดจำ

ฟักทองนาๆพันธุ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปของจิม ทอมป์สัน ฟาร์มทุกชนิด อาทิ น้ำผึ้งบริสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมและชาใบหม่อน ล้วนผลิตและใช้วัตถุดิบจากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกบน พื้นที่ในฟาร์มของจิม ทอมป์สัน จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดสารพิษ พิเศษสุดคือ ชาใบหม่อนธรรมชาติจากจิม ทอมป์สัน ฟาร์มที่มีให้เลือกถึง 3 รสชาติ ได้แก่ ชาเขียว ชาจีน และชาฝรั่ง

ผลิตภัณฑ์แปรรูป

เช่นเดียวกับผักไฮโดรโพนิกส์ ไม้ดอกหลากสายพันธุ์ของจิม ทอมป์สัน ฟาร์มที่ปลูกด้วยระบบไร้ดินล้วนถูกควบคุมโดย ระบบน้ำและปลูกในระบบปิด จึงเป็นไม้ดอกที่สีสันสวยงาม ไม่มีแมลงทำลายใบ และดอก

ไม้ดอกระบบไฮโดรโพนิกส์

แคนตาลูปจากจิม ทอมป์สัน ฟาร์มที่ปลูกอย่างพิถีพิถันมี ความหวานถึง 12 บริกซ์ จึงให้รสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม เหมาะสำหรับเลือกซื้อเป็นของฝากจากฟาร์ม

แคนตาลูปพันธุ์เจดดิว

ด้วยนวัตกรรมการปลูกผักแบบไร้ดิน ผักจากจิม ทอมป์สัน ฟาร์มจึงเป็นผักปลอดสารพิษที่ไม่ได้รับเชื้อโรค และสิ่ง ปนเปื้อนที่มาจากดิน เนื่องจากถูกควบคุมโดยระบบน้ำ และปลูกในระบบปิดเพื่อช่วยควบคุมแมลง

เห็ดนางรม เห็ดหอมสด และเห็ดโคนญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Tel: 02-762-2566, 085-660-7336

Fax: 02-762-2569, 044-373-117

E-mail: farmtour@jimthompson.com