สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Tel: 02-762-2566, 085-660-7336

Fax: 02-762-2569, 044-373-117

E-mail: farmtour@jimthompson.com