วันที่ 14 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558

งานเสวนา “มังมูน บุญข้าว”
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภาคอีสาน รับฟังเบื้องลึกความสำคัญของข้าวต่อวิถีชีวิตชาวอีสาน จากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา และร่วมชมกิจกรรมสาธิตงานบุญของชาวอีสานที่มีความเกี่ยวข้องกับข้าว

สมัครเข้าร่วมเสวนาได้แล้วตั้งแต่
วันที่ 14 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.jimthompsonfarm.com หรือ
www.facebook.com/JimThompsonFarmTour

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อคุณณิชา ตันติศิริวิทย์
โทร 02 762 2567 และ 085 660 7336
อีเมล์ nicha@jimthompson.com

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร

มกราคม 2557

มิถุนายน 2556

จิม ทอมป์สันฟาร์ม แหล่งเรียนรู้เกษตรเชิงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบ “ถิ่นอีสาน” เปิดฟาร์มมอบความสุขสนุกสนานครั้งใหม่ กับกิจกรรมสร้างสรรค์ “ทอผ้า กลางทุ่ง” (WEAVING IN THE GREEN) ณ จิม ทอมป์สันฟาร์ม เชิญชวนทุกท่านร่วมอนุรักษ์วิถีแห่งการทอผ้าตามแบบฉบับดั้งเดิมด้วยกี่ไม้ เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการทอผ้า รู้จักเส้นยืนเส้นพุ่งที่ทำให้เกิดผืนผ้า กำหนดลวดลายผ้าด้วยตะกรอ และการสร้างความสอดคล้องของจังหวะมือและเท้าในการกระตุกกี่ กระทั่งสามารถถักทอออกมาเป็นผืนผ้า

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถผลิตชิ้นงานแผ่นรองจาน ผ้าโพกศีรษะกระเป๋าสะพายเล็กๆ ซึ่งผลงานที่ได้จะเป็นชิ้นงานเดียวในโลกด้วยฝีมือการสร้างสรรค์ของตนเอง

1- 29 กรกฎาคม 2556

ขอเชิญนักออกแบบรุ่นใหม่ที่กาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในสาขา วิชาต่างๆ หรือนักออกแบบอิสระ ทีมละ 1 - 2 คน เข้าร่วมโครงการ “ออนซอนหลาย ลายผ้าอีสาน”

ออกแบบลวดลายผ้า และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับกลุ่มทอผ้า ในภาคอีสาน เพื่อจัดแสดงผลงานในงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2556 เปิดรับสมัครตัง้แต่วันที่ 1 - 29 กรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
www.jimthompsonfarm.com หรือ
facebook.com/JimThompsonFarmTour

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสิริพงษ์ จิระไพโรจน์
โทร 02 762 2567
มือถือ 084 751 2011
แฟกซ์ 02 762 2569
อีเมล์ siripong@jimthompson.com

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไปสมัคร

มิถุนายน 17,2555

“สุดสะแนน แดนอีสาน”

ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

15 ธันวาคม 2555 – 6 มกราคม 2556

“สุดสะแนน แดนอีสาน” คือ แนวคิดหลักของงาน          จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ ประจำปี 2555 นอกจากความสวยงามของธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมอีสานแล้ว ในปีนี้จิม ทอมป์สันฟาร์มภูมิใจเสนอ \"ดนตรีและการแสดงพื้นบ้านอีสาน\" ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นของอีสาน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงโปงลาง การฟ้อนภูไท กันตรึม และพิเศษสุด การประกวดหมอลำ พร้อมทั้งองค์ความรู้เรื่อง

ดนตรีอีสานอีกมากมาย

กันยายน 05,2555

งานประกวดฟักทองยักษ์ในงานจิมทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์

2555 “สุดสะแนน แดนอีสาน” ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์มตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 - 15 กันยายน 2555

กันยายน 05,2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณธีรารัตน์ เกนี่ 0-2762-2564, 08-4751-2011
และอีเมล์ teerarat@jimthompson.com หรือ
คุณเมธชวิน ทรงผาสุข  0-2762-2562

โครงการประกวดหมอลำ "จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

สุดสะแนน แดนอีสาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า

500,000 บาท พร้อมโอกาสในการไปทำการแสดง

ที่ร้านอาหารของ จิม ทอมป์สัน ประเทศสิงค์โปร์ขยายเวลาการรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วม

การประกวดหมอลำ "จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

สุดสะแนน แดนอีสาน" สถาบันการศึกษาและ

อุดมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด สามารถยื่น

ใบสมัครแจ้งความจำนงในการร่วมประกวดได้

จนถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 และหมดเขต

ส่งผลงานในรูปแบบดีวีดีในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม

2555