ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2559

ถึง 8 มกราคม 2560

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1


ราคาบัตรงานจิม ทอมป์สัน
ฟาร์มทัวร์ 2559 คลิกที่นี่
Jim Thompson Farm Tour 2016
Entrance Fee Click here