ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2558

ถึง 10 มกราคม 2559

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1 Slide 1


ราคาบัตรงานจิม ทอมป์สัน
ฟาร์มทัวร์ 2558 คลิกที่นี่
Jim Thompson Farm Tour 2015
Entrance Fee Click here