สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Tel : 02-700-2566, 085-660-7336

Fax: 02-700-2569, 044-373-117

E-mail: farmtour@jimthompson.com